Medical Care – Fortbildning

Denna kurs ges av och genom ett samarbete med Chalmers. Kursen vänder sig till dig som behöver förnya ditt Medical Care-certifikat. Förutom befälhavaren ska den person som är delegerad att ansvara för sjukvården ombord inneha ”certifikat som sjukvårdare”.

Certifikatet är giltigt i 5 år från utfärdandedatum. På fartyg där certifikat för sjukvårdare är ett krav, krävs även certifikatet grundläggande sjukvård.

Engelsk beteckning är Certificate of Proficiency in Medical Care. 

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Medical Care – fortbildning behöver du ha följande:

Certifikat
Godkänd Medical Care grundkurs, enligt STCW section A-V1/4 table A-V1/4-2. 

Medical Care Refresh fyra dagar är en kurs där du får ta del av föreläsningar och praktiska övningar. Innan kursstart ska du genomföra självstudier som beräknas ta cirka 15-20 timmar. Föreläsningarna och de praktiska övningarna genomför vi i institutionen för mekanik och maritima vetenskapers sjukvårdssal, campus Lindholmen. Under kursens sista dag kommer du både enskilt och i grupp få träna på utvalda patientfall, scenarioövningar. Observera att det inte ingår praktik på sjukhus.

När du är klar med kursen ska du på ett korrekt sätt kunna utföra läkemedelsordinationer och behandlingsåtgärder ombord enligt de råd och anvisningar som fås från läkare på land.

Kursen tar upp grundläggande medicinsk baskunskap som krävs enligt STCW, med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-V1/4 table A-V1/4-2.Kurslitteratur samt instuderingsuppgifter skickas per post cirka 3-4 veckor innan kursstart. Materialet skickas till din hemadress. 

STCW Manila A-VI/4-1, 4-2 TSFS 2013:47 bilaga 37

Utfärdande av certifikat
För att bli godkänd på kursen krävs 100 procents närvaro under alla kursdagar samt 60 procent rätt på kunskapstestet. När du är godkänd registreras detta hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande certifikat söker du själv ut från Transportstyrelsen. För detta tar Transportstyrelsen ut en avgift. 

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Kurstillfällen 2023

 • 9–12 januari
 • 13–16 mars
 • 17–20 april
 • 12–15 juni
 • 21–24 augusti
 • 23–26 oktober
 • 11–14 december

Grundläggande säkerhet inre fart <500 brutto

Denna kursen är för dig som arbetar på ett fartyg under 500 bruttoton i inre fart, med mindre än 500 passagerare.

Efter fullgjord kurs kommer du genomgått de moment och riktlinjer som beskrivs i bilaga 2 för redare för att själv kunna utbilda sin personal.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Grundläggande säkerhet inre fart <500 behöver du ha följande:

Utbildning
Du skall ha genomgått skärgårdsredarnas webbutbildning.

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Brand, praktiska övningar
Del B – Personlig säkerhet
Del C – Sjukvård

Kursen ger ett intyg på genomförda utbildningsmoment enligt bilaga 2 för Inre fart från transportstyrelsen. 

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 30 jan
  Öckerö – Göteborg
 • 2 feb
  Öckerö – Göteborg
 • 27 feb
  Öckerö – Göteborg
 • 19 mar
  Öckerö – Göteborg
 • 14 jun
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.