Öckerö Maritime Center

Bokningspolicy

Kursverksamhet – Öckerö och Rindö 

Privatpersoner


Bokning:
ÖMC erbjuder betalning via Bank-Giro eller Swish.
NOTERA ATT kursavgiften vara ÖMC till handa innan kursstart.

Avbokning:

  • Vid avbokning inom perioden 14–1 dag innan kursstart utgår 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 24 timmar eller senare innan kursstart utgår 100% av kursavgiften.
  • Vid avbokning på grund av sjukdom kan du mot uppvisande av läkarintyg i stället välja att boka om till annat kurstillfälle längre fram utan extra avgifter.

Avbokning skall ske skriftligen till kursbokning@omc.nu Bekräftad avbokning sker skriftligen från ÖMC där det tydligt framgår om avbokningsdebitering kommer att ske.

Förkunskapskrav, intyg och digitala förstudier:
ÖMC är godkända av Transportstyrelsen att utbilda i kurser enligt TSFS 2013:147 och tillstyrka underlag för deltagare att söka ut certifikat i linje med STCW-Manilla från Transportstyrelsen.

  • I samband med bokning av kurs på ÖMC garanterar du att du tagit del av och förstått vilka förkunskapskrav och intyg som krävs för att kunna medverka på den bokade kursen.
  • Om du går en kurs med digitala förstudier måste dessa vara godkända och klara innan kursstart.

För att få tillstånd att delta på kursen kräver Transportstyrelsen att du skall uppvisa godkänd dokumentation på dessa förkunskapskrav och intyg. Detta skall vara inskickat till ÖMC fem dagar innan kursstart.
Om du bokar åt någon annan är du skyldig att informera denna om ovanstående.

OBSERVERA! Om du ej uppfyller ovanstående krav vid kurstart kommer full kursavgift att debiteras och du får ej medverka på kursen.

Övrigt:
Om du får förhinder och inte kan komma på kursen som du är bokad på, kan du överlåta din plats till någon annan. Detta skall i så fall meddelas skriftligen till kurs@omc.nu med bokningsnummer, kontaktuppgifter och personnummer på ersättare.
Först efter att denna person övertagit kursplats och betalningsansvar kommer erlagda kursavgifter att återbetalas minus en administrationsavgift på 250kr.

ÖMC förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få deltagare. Tvingas vi ställa in kurstillfälle du är bokad på meddelar vi dig i så fall senast 15 dagar innan kursstarten. Kursavgiften återbetalas då oavkortat.

Företagskunder


Bokning:

ÖMC erbjuder betalning via Bank-Giro eller Swish.
NOTERA ATT kursavgiften vara ÖMC till handa innan kursstart.

Avbokning:

  • Vid avbokning inom perioden 14–1 dag innan kursstart utgår 50% av kursavgiften.
  • Vid avbokning 24 timmar eller senare innan kursstart utgår 100% av kursavgiften.
  • Vid avbokning på grund av sjukdom kan du mot uppvisande av läkarintyg i stället välja att boka om till annat kurstillfälle längre fram utan extra avgifter.

Avbokning skall ske skriftligen till kursbokning@omc.nu Bekräftad avbokning sker skriftligen från ÖMC där det tydligt framgår om avbokningsdebitering kommer att ske.

Förkunskapskrav, intyg och digitala förstudier:
ÖMC är godkända av Transportstyrelsen att utbilda i kurser enligt TSFS 2013:147 och tillstyrka underlag för deltagare att söka ut certifikat i linje med STCW-Manilla från Transportstyrelsen.

  • I samband med bokning av kurs på ÖMC garanterar du att du tagit del av och förstått vilka förkunskapskrav och intyg som krävs för att kunna medverka på den bokade kursen.
  • Om du går en kurs med digitala förstudier måste dessa vara godkända och klara innan kursstart.

För att få tillstånd att starta kursen kräver Transportstyrelsen att du skall uppvisa godkänd dokumentation på dessa förkunskapskrav och intyg senast på kursens första dag.
Om du bokar åt någon annan är du skyldig att informera denna om ovanstående.

OBSERVERA! Om du ej uppfyller ovanstående krav vid kurstart kommer full kursavgift kommer att debiteras och du får ej medverka på kursen.

Övrigt:
Om du får förhinder och inte kan komma på kursen som du är bokad på, kan du överlåta din plats till någon annan. Detta skall i så fall meddelas skriftligen till kurs@omc.nu med bokningsnummer, kontaktuppgifter och personnummer på ersättare.

ÖMC förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få deltagare. Tvingas vi ställa in kurstillfälle du är bokad på meddelar vi dig i så fall senast 15 dagar innan kursstarten. Kursavgiften återbetalas då oavkortat.

Avtalskunder
ÖMC erbjuder AVTALSKUNDER betalning mot faktura enligt avtal.
Önskar ditt företag/organisation skriva avtal med ÖMC kontakta invoice@omc.nu.

Boende – ÖMC Kurshotell Öckerö

Privatpersoner


Bokning:

Betalning skall vara ÖMC tillhanda före incheckning.

För att säkerställa att bokade rum är tillgängliga vid 15:00 på ankomstdagen skall rum vara betalade SENAST 11:00 samma dag.

Betalning sker med Kort via Stripe. ÖMC förbehåller sig rätten att debitera registrerat kort för fullständig betalning på incheckningsdagen om rummet inte är betalt.

Gruppbokningar:
Alla bokningar med 5 rum eller fler betraktas som en gruppbokning och särskilda avboknings/omboknings-villkor gäller.

Avbokning/ombokning:
Avbokning/ombokning skall ske via länk i ditt bekräftelse-mail eller via hemsidan. Bekräftad avbokning sker skriftligen från ÖMC, där det tydligt framgår om avbokningsdebitering kommer att ske.

Avbokning (enskilda rum)
Fri avbokning fram till 24 timmar före ankomstdagen klockan 15.00. Därefter debiteras 50% av bokningsbeloppet.

Avbokning (gruppbokning)
Vid gruppbokning är det fri avbokning fram till 5 dagar före ankomstdagen klockan 15.00. Därefter debiteras 50% av bokningsbeloppet för hela bokningen.

Företagskunder


Bokning:

Betalning skall vara ÖMC tillhanda före incheckning.

För att säkerställa att bokade rum är tillgängliga vid 15:00 på ankomstdagen skall rum vara betalade SENAST 11:00 samma dag.

Betalning sker med Kort via Stripe. ÖMC förbehåller sig rätten att debitera registrerat kort för fullständig betalning på incheckningsdagen om rummet inte är betalt.

Gruppbokningar:
Alla bokningar med 5 rum eller fler betraktas som en gruppbokning och särskilda avboknings/omboknings-villkor gäller.

In-/utceckning:
Incheckning – från kl. 15.00 på̊ ankomstdagen.
Utcheckning * – senast kl. 11.00 på̊ avresedagen.

* Kursdeltagare – Utcheckning skall ske innan kursstart kursens sista dag.

Avbokning/ombokning:
Avbokning/ombokning skall ske via länk i ditt bekräftelse-mail eller via hemsidan. Bekräftad avbokning sker skriftligen från ÖMC, där det tydligt framgår om avbokningsdebitering kommer att ske.

Avbokning (enskilda rum)
Fri avbokning fram till 24 timmar före ankomstdagen klockan 15.00. Därefter debiteras 50% av bokningsbeloppet.

Avbokning (gruppbokning)
Vid gruppbokning är det fri avbokning fram till 5 dagar före ankomstdagen klockan 15.00. Därefter debiteras 50% av bokningsbeloppet för hela bokningen.

Avtalskunder
ÖMC erbjuder AVTALSKUNDER betalning mot faktura enligt avtal.
Önskar ditt företag/organisation skriva avtal med ÖMC kontakta invoice@omc.nu.

 

Konferens – ÖMC Kurshotell Öckerö

Bokning:
Sker genom att sända en bokningsförfrågan till hotell@omc.nu om önskat datum, lokal, deltagarantal och typ av konferens. ÖMC återkommer med skriftlig offert.

Bokning är endast garanterad efter att beställaren mottagit en skriftlig bokningsbekräftelse av ÖMC.

Betalning:
Betalning av lokalhyra sker med Kort, Swish eller faktura med 15 dagars betalning.
Eventuellt tillkommande kostnader faktureras i efterskott med 15 dagars betalning.

Avbokning:
Fri avbokning fram till 14 dagar innan bokningstillfället. Därefter debiteras 50% av bokningsbeloppet. Avbokning skall ske skriftligt till hotell@omc.nu Bekräftad avbokning sker skriftligen från ÖMC, där det tydligt framgår om avbokningsdebitering kommer att ske.

 

Festarrangemang – ÖMC Kurshotell Öckerö

Bokning:
Sker genom att sända en bokningsförfrågan till hotell@omc.nu om önskat datum, lokal, deltagarantal och typ av arrangemang. ÖMC återkommer med skriftlig offert.

Bokning är endast garanterad efter att beställaren mottagit en skriftlig bokningsbekräftelse/hyresavtal av ÖMC samt returnerat ett signerat exemplar till hotell@omc.nu

Betalning:
Betalning av lokalhyra sker med Kort, Swish eller faktura med 15 dagars betalning.
Eventuellt tillkommande kostnader faktureras i efterskott med 15 dagars betalning.

Avbokning:
Fri avbokning fram till 4 veckor innan bokningstillfället. Därefter debiteras 50% av bokningsbeloppet. Avbokning skall ske skriftligt till hotell@omc.nu Bekräftad avbokning sker skriftligen från ÖMC, där det tydligt framgår om avbokningsdebitering kommer att ske.

Avtalsbokningar – ÖMC

Om särskilt avtal skrivits eller särskild skriftlig överenskommelse skett i samband med bokning mellan beställare och ÖMC, ersätter detta särskilda avtal eller skriftliga överenskommelse i sin helhet ÖMC:s ordinarie bokningsvillkor enligt ovan.

ÖMC – Integritetspolicy

ÖMC förbehåller sig rätten när som helts revidera dessa villkor och policys till att börja gälla med omedelbar verkan. Bokningar och avtal gjorda före detta datum skall ej påverkas om ingen särskild skriftlig överenskommelse skett.

Senast uppdaterad: Öckerö 12 juni 2024

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.