Med ett enda syfte...
Att rädda liv till sjöss

Detta syfte präglar allt vi gör på ÖMC och det är orsaken till att ÖMC under lång tid kunnat investera i resurser som stärker kursverksamheten, istället för att generera avkastning till ägare.

 

Vårt dagliga arbete tillsammans med våra kunder har ett högre syfte!

Detta gör ÖMC unikt på riktigt och det är något vi är mycket stolta över. I grunden är det detta som inspirerar våra medarbetare i det dagliga arbetet.

 

Öckerö Maritime Center (ÖMC) är ett komplett utbildningscentrum för sjösäkerhet med utbildningscenter på Öckerö och på Rindö. Verksamheten bildades 1997 under namnet Fiskets Utbildningscenter och med syftet att rädda liv inom den svenska fiskenäringen. Fiskare var vid tidpunkten ett riskfyllt yrke och det hände ibland att familjer förlorade en nära anhörig, inte sällan en familjeförsörjare, som förolyckats under sin yrkesutövning till sjöss.

Att undvika sådana tragedier blev vår mission. 

I takt med att fler blivit utbildade hos oss har vår  erfarenhet vuxit. Verksamheten har vidgats för att ge stöd och utbildning till den bredare yrkessjöfarten samt också till gymnasieskolans sjöfartsprogram.  Namnet ändrades 2008 till Sjösäkerhetsskolan som senare blev Öckerö Maritime Center.

ÖMC bedrivs i form av en ideell organisation. Detta innebär att allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten med ändamålet att rädda liv till sjöss och att ge den som utbildas förmågan att agera korrekt i händelse av att man hamnar i en utsatt situation. 

Vi vill vara en partner för diverse olika maritima branschorganisationer inom fiske och sjöfart, som har behov av att utbildning eller när det gäller säkerhet, kvalitet och kompetensfrågor.

Ett nära samarbete sker också med Sjöräddningssällskapet SSRS, vars huvudinriktning är att rädda liv till sjöss genom att förfoga över en
effektiv och modern sjöräddningsorganisation.

Under många år har vi utbildat såväl yrkessjöfart, fiskare och skolelever. Sett till antalet utbildningscertifikat är vi Sveriges största leverantör av utbildning till yrkessjöfarten.

Vår policy är att leverera högkvalitativa utbildningar inom sjösäkerhet och vår målsättning är att vara en resurs för såväl fisket, sjöfarten liksom på senare tid också vissa delar av luftfarten. Stora liksom små rederier, organisationer och företag ska känna sig lika välkomna och att vi med vårt stora kunnande och flexibilitet skall göra oss till er självklara samarbetspartner.

Våra instruktörer arbetar i sitt vardagliga arbete inom de områden som de undervisar inom vilket borgar för att kurserna har en klar förankring till verkligheten. Då vi förfogar över mycket moderna utbildningslokaler samt boendeanläggning i omedelbar närhet med hotellstandard, erbjuder vi en mycket attraktiv studiemiljö. Att sedan hela anläggningen ligger i en oslagbar natur med verksamheten i direkt anslutning till havet, gör inte saken sämre. 


Öckerö Maritime Center Fast Rescue Boat – Snabba Beredskapsbåtar 14
Öckerö Maritime Center - Basic Safety 13

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.