för att rädda liv

Kurser

Grund - Refresh - Kombination - Anpassad

skapar kunskap

Grund-Kurser

BST

Basic Safety Training

5 dagar kurs – som ger certifikat enligt STCW Manila A-VI/1–1,4 TSFS 2013:47 bilaga 12

AFF

Advanced Fire Fighting

3 dagar – certifikat enligt STCW Manila A-VI/3 och TSFS 2013:47 bilaga 14

FRB

Fast Rescue Boats

Även kallad FRB eller FRC

3 dagar certifikat enligt STCW Manila A-VI/ 2–2 och TSFS 2013:47 bilaga 19

CCM

Krishantering & Mänskligt Beteende

3 dagar utbildningsbevis enligt STCW Manila A-V/2 och TSFS 2011:116 bilaga 6

MFA

Medical First Aid
Öckerö Maritime Center Medical First Aid

1,5 dagar certifikat enligt STCW Manila A-VI/ 4–1 och TSFS 2013:47 bilaga 33

PSCRB

Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar

2 dagar certifikat enligt STCW Manila A-VI/ 2–1 och TSFS 2013:47 bilaga 18

Säkerhets-utbildning för Yrkesfiskare

2 dagar utbildningsbevis enligt TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533

Specialbehörighet för Befälhavare på Fiskefartyg

2 dagar utbildningsbevis enligt TSFS 2011:116 samt SFS 2011:1533


Grundläggande säkerhet inre fart <500 brutto
Öckerö Maritime Center Fast Rescue Boat – Snabba Beredskapsbåtar 5

1-dags kurs/utbildning som ger ett intyg på genomförda utbildningsmoment enligt bilaga 2 för Inre fart från transportstyrelsen.

uppdaterar kunskap

Refresh-Kurser

AFF-R

Advanced Fire Fighting Refresh

2 dagar – certifikat enligt STCW Manila A-VI/3 och TSFS 2013:47 bilaga 15

BST-R

Basic Safety Training Refresh

3 dagar – certifikat enligt STCW Manila A-VI/1–1,4 TSFS 2013:47 bilaga 13

FRB-R

Fast Rescue Boat Refresh

Även kallad FRB eller FRC

1 dag certifikat enligt STCW Manila A-VI/ 2–2 och TSFS 2013:47 bilaga 19 a

PSCRB-R

Räddnings-farkoster & Beredskapsbåtar Refresh

1,5 dagar certifikat enligt STCW Manila A-VI/ 2–1 och TSFS 2013:47 bilaga 18 a

sparar tid och pengar

Kombination-Kurser

BST-AFF-PSCRB

Kombinationsrefresh

4 dagars kurs

Kombinationskursen består av:
– Basic safety
– Avancerad brandbekämpning
– Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar.

BST-AFF

Kombinationsrefresh

3 dagars kurs

Kombinationskursen består av:
– Basic safety
– Avancerad brandbekämpning.

när du kan så som du vill

Anpassade Kurser

Skräddarsydda utbildningar för ert företag

”Har du önskningar eller behov av specifika kurs-upplägg?

Tveka då inte att höra av dig. Vi genomför anpassade utbildningar hela tiden och hjälper gärna till med att forma din utbildning.

OMC OMC_Ockero_CMYK

Kontakta Utbildningsansvarig

OMC OMC_Rindo_CMYK

Kontakta Utbildningsansvarig