Refresh kurs

Medical Care – Fortbildning

17 500 kr exkl. moms

Denna kurs ges av och genom ett samarbete med Chalmers. Kursen vänder sig till dig som behöver förnya ditt Medical Care-certifikat. Förutom befälhavaren ska den person som är delegerad att ansvara för sjukvården ombord inneha ”certifikat som sjukvårdare”.

Certifikatet är giltigt i 5 år från utfärdandedatum. På fartyg där certifikat för sjukvårdare är ett krav, krävs även certifikatet grundläggande sjukvård.

Engelsk beteckning är Certificate of Proficiency in Medical Care. 

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Medical Care – fortbildning behöver du ha följande:

Certifikat
Godkänd Medical Care grundkurs, enligt STCW section A-V1/4 table A-V1/4-2. 

Medical Care Refresh fyra dagar är en kurs där du får ta del av föreläsningar och praktiska övningar. Innan kursstart ska du genomföra självstudier som beräknas ta cirka 15-20 timmar. Föreläsningarna och de praktiska övningarna genomför vi i institutionen för mekanik och maritima vetenskapers sjukvårdssal, campus Lindholmen. Under kursens sista dag kommer du både enskilt och i grupp få träna på utvalda patientfall, scenarioövningar. Observera att det inte ingår praktik på sjukhus.

När du är klar med kursen ska du på ett korrekt sätt kunna utföra läkemedelsordinationer och behandlingsåtgärder ombord enligt de råd och anvisningar som fås från läkare på land.

Kursen tar upp grundläggande medicinsk baskunskap som krävs enligt STCW, med innehåll som minst motsvarar de krav som ställs i Section A-V1/4 table A-V1/4-2.Kurslitteratur samt instuderingsuppgifter skickas per post cirka 3-4 veckor innan kursstart. Materialet skickas till din hemadress. 

STCW Manila A-VI/4-1, 4-2 TSFS 2013:47 bilaga 37

Utfärdande av certifikat
För att bli godkänd på kursen krävs 100 procents närvaro under alla kursdagar samt 60 procent rätt på kunskapstestet. När du är godkänd registreras detta hos Transportstyrelsen och resultatet syns i sjömansregistret. Motsvarande certifikat söker du själv ut från Transportstyrelsen. För detta tar Transportstyrelsen ut en avgift. 

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Kurstillfällen 2024

  • 8 –11 januari
  • 11–14 mars
  • 27 – 30 maj
  • 19 – 22 augusti
  • 9 – 12 December

Våra utbildningar

  • Visa alla
  • Grundkurs
  • Refresh kurs
  • Kombinationskurs
  • Online kurs

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.