Öckerö Maritime Center

Styrelsen

Ordförande

Örjan Backman
Ö-Borgen

Vice ordförande

Cia Sjöstedt
Sjöräddningssällskapet

Styrelseledamöter

Sterner Lundgren
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Rossö

Tomas Johansson
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Astrid

Lars Samuelsson
Sjöräddningssällskapet

Jan Borgman

Bertil Pevantus
Styrsöbolaget