Öckerö Maritime Center

Styrelsen

Ordförande

Örjan Backman
VD Ö-Varvet

Vice ordförande

Cia Sjöstedt
VD Sjöräddningssällskapet

Styrelseledamöter

Sterner Lundgren
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Rossö

Tomas Johansson
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Astrid

Johan Samuelsson
Rindö Hamn

Jan Borgman
F.d. Transportstyrelsen

Bertil Pevantus
VD Styrsöbolaget