ÖCKERÖ nära Göteborg & RINDÖ nära Stockholm
Mon. – Fre.: 8:00 – 16:00 h
info@omc-sweden.com

Öckerö Maritime Center

Styrelsen

Ordförande
Örjan Backman VD Ö-Varvet

Vice ordförande Cia Sjöstedt VD Sjöräddningssällskapet
Styrelseledamöter

Sterner Lundgren Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Rossö

Tomas Johansson Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Astrid

Mikael Hinnerson Sjösäkerhetsledare SSRS

Jan Borgman F.d. Transportstyrelsen

Bertil Pevantus VD Styrsöbolaget