Öckerö Maritime Center

Integretetspolicy

Denna integritetspolicy (vänligen se hela policyn i pdf-format via länken nedan) beskriver hur Öckerö Maritime Center, org.nr. 857500-0321, Björnhuvudsvägen 45, 475 31 Öckerö (ÖMC) behandlar dina personuppgifter. 

Med benämningen ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses ÖMC. ÖMC tillhandahåller utbildning inom sjösäkerhetsområdet och står under Sjöfartsverkets krav på certifierad utbildning enligt STCW. För att tillhandahålla dessa tjänster och tillhörande kundservice, behöver vi behandla personuppgifter. 

ÖMC är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. ÖMC arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi vill vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål. Därför ber vi dig läsa igenom vår integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina uppgifter och som också redogör för de rättigheter du har enligt lag. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss.

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.