Öckerö Maritime Center

Integretetspolicy

Denna integritetspolicy (vänligen se hela policyn i pdf-format via länken nedan) beskriver hur Öckerö Maritime Center, org.nr. 857500-0321, Björnhuvudsvägen 45, 475 31 Öckerö (ÖMC) behandlar dina personuppgifter. 

Med benämningen ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” nedan avses ÖMC. ÖMC tillhandahåller utbildning inom sjösäkerhetsområdet och står under Sjöfartsverkets krav på certifierad utbildning enligt STCW. För att tillhandahålla dessa tjänster och tillhörande kundservice, behöver vi behandla personuppgifter. 

ÖMC är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. ÖMC arbetar aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi vill vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi behandlar och för vilka ändamål. Därför ber vi dig läsa igenom vår integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina uppgifter och som också redogör för de rättigheter du har enligt lag. Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss.