Information för ÖMC angående Covid-19

Information från ÖMC  angående COVID-19

Senast uppdaterad: 1 november 2021.

 

  • ÖMC har beslutat att från den 29 september öka upp antalet deltagare per kurs till samma antal som före covid-19-pandemin.
  • ÖMC kommer därför under en tid framöver fortsätta genomföra antigentest på alla kursdeltagare och instruktörer före kursstartens första dag.
  • ÖMC kommer ta ut fulla avgifter för alla som vid antigentest på plast uppvisar två positiva tester. Se bokningspolicy för kursverksamhet

Alla deltagare och instruktörer kommer därför att behöva infinna sig i god tid innan meddelad kursstart för att vi skall hinna med logistiken. Samling sker med distans utanför anvisad adress och man kommer bli inkallad löpande för provtagning. Man genomför detta som ett självtest men ÖMC kommer att övervaka provtagningen och det är viktigt att man följer de instruktioner man får på plats. Provtagning sker med en tops 2,5 cm i näsan. Provtagningen är obligatorisk för deltagande på kurs. Vid positivt svar (dvs att man skulle ha en pågående covid19-infektion) kommer ett andra test att erbjudas för att om möjligt utesluta felkällor. Om även detta andra test visar positivt svar kommer man avvisas från området med uppmaningen att ta ett PCR-test på lämplig vårdenhet. 

Snabbtester kommer att genomföras tillsvidare.

För kursdeltagare

Deltagare som är på kurs på ÖMC skall ta hygieninformationen på största allvar:

  • Tvätta händerna ofta. Använd handdesinfektion som finns utställd.
  • Ta inte varandra i hand.
  • Hosta i armvecket.
  • Håll avstånd.

Vi fortsätter följa utvecklingen och kommer vid behov att förändra riktlinjerna beroende på hur situationen utvecklas.

 

Endast tillsammans tar vi oss igenom denna pandemi. 

 

Tack för din medverkan!