ÖCKERÖ nära Göteborg & RINDÖ nära Stockholm
Mon. – Fre.: 8:00 – 16:00 h
info@omc-sweden.com

Basic Courses

Specialbehörighet för Befälhavare på Fiskefartyg

4 dagar

6000 Kr

Kursöversikt​

Målgrupp

Du som är befälhavare på ett fiskefartyg som har en längd om 12 meter eller mer ska utöver grundbehörigheten (tex fartygsbefäl klass VI) inneha specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare.

Förkunskapskrav

Inga

 

Efter genomgången och godkänd kurs

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om specialbehörigheten Befälhavare på fiskefartyg från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.


Kursen

Del A – Navigation
Del B – Stabilitet
Del C – Arbetsmiljö
Del D – Rättskunskap
Del E – Civilrätt

 

Förnyelse av Certifikat:

Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om specialbehörighet för tjänstgöring på fiskefartyg kan förlängas om innehavaren har tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader under den senaste specialbehörighetens giltighetstid, men sjötiden får inte vara äldre än 5 år. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på ett fiskefartyg över 12 meter.

Allmänt

2 dagar utbildningsbevis enligt TSFS 2011:116 samt SFS 2011:1533

Certifikatet gäller i 5 år därefter behöver certifikatet förnyas.

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Ta med följande:

  • Träningsoverall eller liknade (du kommer att bli våt och svettig),
  • sockor att ha i stövlar

(skyddskläder och stövlar får du låna av oss)

Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Kursanmälan

Specialbehörighet för Befälhavare på Fiskefartyg

Välj kurstillfälle