Grundkurs

Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare

2 dagar

3900 kr ex. moms

Anmälan

Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare

Kursöversikt​

Målgrupp:

Du som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer skall ha ett certifikat för säkerhetsutbildning för fiskare.

Förkunskapskrav:

Om tjänstgöring på båt över 6 meter samt 20 brutto behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt (måste uppfylla kraven för TSFS 2011:117) och vara giltigt vid kursstarten. Läkarintyget skall uppvisas i samband med att kursen startar.

Efter genomgången och godkänd kurs

Kursen går även att få med Rökdykning om det är så att fartyget har denna utrustning ombord. 

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb.

Detta ger dig behörighet att ansöka om alternativt Certifikat för yrkesfiskare utan rökdykning kod C14 eller Certifikat för yrkesfiskare med rökdykning C15 från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Kursen

Kursen ger en grundläggande kunskap och skall skapa en positiv inställning till begreppet säkerhet ombord. Säkerhetskursen för yrkesfiskare genomförs under två dagar och omfattar följande delar.

Del A – Brandskydd teori och praktik
Del B – Hälso- och sjukvård
Del C – Personlig säkerhet
Del D – Stabilitet

 

Förnyelse av Certifikat:

Certifikatet gäller i 5 år därefter behöver certifikatet förnyas. Förnyelse kan du göra genom att boka vår kurs säkerhetskurs för yrkesfiskare.

Allmänt

2 dagar utbildningsbevis enligt TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533

Certifikatet gäller i 5 år därefter behöver certifikatet förnyas. Förnyelse kan du göra genom att boka vår kurs säkerhetskurs för yrkesfiskare.

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Ta med följande:

  • Träningsoverall eller liknade (du kommer att bli våt och svettig),
  • sockor att ha i stövlar

(skyddskläder och stövlar får du låna av oss)

Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Ombokning / Avbokning
Läs våra villkor här

Om du skall förnya certifikat. Boka våra kombinationskurser 3-1 och 2-1 så sparar du både tid och pengar.

Fler kurser​