Grundkurs 2 dagar

PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar

4 495 kr exkl. moms

Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss och som är utsedd till att vara båtchef eller ställföreträdande båtchef och behöver PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar certifikatet (STCW kod är A-VI/2-1  TSFS 2013:47 Bilaga 18).

PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar består av digitala förstudier som du kan påbörja redan 30 dagar innan de praktiska övningarna här hos oss på plats på ÖMC. Kursen ger dig möjlighet att under kontrollerade former hantera livbåt i samband med evakuering av fartyg.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar behöver du ha inga förkunskaper.

OBS! För att få ut certifikatet behöver du följande: 

Sjötjänstgöring
Dessutom behöver du ha tjänstgjort i minst 12 månader till sjöss på fartyg över 500 brutto i en relevant befattning, eller tjänstgjort minst 6 månader till sjöss oavsett befattning ombord eller storlek på fartyget och ha genomgått en godkänd utbildning, ej äldre än 5 år.

Utbildningen omfattar följande delar:

Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del B – Handhavande av maskin
Del C – Hantering av utrustning och överlevande
Del D – Nödsignaler
Del E – Första hjälpen

Digitala förstudier betyder att du läser teorin digitalt innan de praktiska övningarna här på plats hos oss på ÖMC. Våra digitala förstudier görs via vår partner Seably. Förstudierna öppnas 30 dagar innan de praktiska övningarna. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när de digitala förstudierna öppnas.

Dina förstudier måste vara slutförda och godkända i Seably innan du kommer hit på plats.

STCW kod är A-VI/2-1  TSFS 2013:47 Bilaga 18.

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C5) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Certifikatets giltighetstid är 5 år från och med att du ansökt och fått det från Transportstyrelsen. Därefter behöver certifikatet förnyas.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 23 apr
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 15 maj
  Rindö – Stockholm (Digitala förstudier)
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Våra utbildningar

 • Visa alla
 • Grundkurs
 • Refresh kurs
 • Kombinationskurs
 • Online kurs

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.