Refresh kurs 3 dagar

Basic Safety Training, refresh

7 450 kr exkl. moms

Boka plats   Läs om kursen

Aktuella kursdatum

 • 18 januari
  ÖMC Öckerö
  Få platser kvar
 • 8 februari
  ÖMC Öckerö
  Fullbokad
 • 16 februari
  ÖMC Öckerö
  Få platser kvar
 • 1 mars
  ÖMC Öckerö
  Fullbokad
 • 15 mars
  Rindö
  Platser kvar
 • 29 mars
  ÖMC Öckerö
  Fullbokad
 • 19 april
  Rindö
  Platser kvar
 • 3 maj
  ÖMC Öckerö
  Fullbokad
 • 11 maj
  ÖMC Öckerö
  Platser kvar
 • 7 juni
  ÖMC Öckerö
  Fullbokad
 • 30 juni
  ÖMC Öckerö
  Platser kvar
 • 25 oktober
  Rindö
  Platser kvar

Kursöversikt​

Förkunskapskrav

För att medverka på basic safety refresh behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och vara giltigt vid kursstarten. Läkarintyget skall uppvisas i samband med att kursen startar.

Samt att du behöver svenskt basic safety grundkurs alternativt påteckning på din behörighet om regel VI/1

Målgrupp

Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning och som behöver förnya basic safety certifikatet.

Efter genomgången och godkänd kurs

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C10) från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster. 

Kursinformation

Basic Safety ref består av teori & praktik omväxlande under 3 dagar. Kursen ger dig möjlighet att träna brandbekämpning samt omhändertagande av nödställd eller skadad ombord.

Utbildningen omfattar följande delar:

Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Grundläggande Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar.

 

Förnyelse av Certifikat

Basic Safety-certifikatet gäller i 5 år därefter behöver certifikatet förnyas. Förnyelse kan du göra genom att boka vår kurs Basic Safety Refresh.

Allmänt

3 dagar – certifikat enligt STCW Manila A-VI/1–1,4 TSFS 2013:47 bilaga 13

Basic Safety-certifikatet gäller i 5 år därefter behöver certifikatet förnyas. Förnyelse kan du göra genom att boka vår kurs Basic Safety Refresh.

Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Ta med följande:

 • Träningsoverall eller liknade (du kommer att bli våt och svettig),
 • sockor att ha i stövlar

(skyddskläder och stövlar får du låna av oss)

Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Om du skall förnya certifikat. Boka våra kombinationskurser 3-1 och 2-1 så sparar du både tid och pengar.

Våra utbildningar

 • Visa alla
 • Grundkurs
 • Kombinationskurs
 • Refresh kurs

Kursöversikt​ Målgrupp Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss med ansvar för att leda brandbekämpning ombord. Förkunskapskrav För att medverka på avancerad brandbekämpning grundkurs behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och vara giltigt vid kursstarten. Läkarintyget skall uppvisas i […]

7 350 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss med ansvar för att leda brandbekämpning ombord samt förnya ditt certifikat avancerad brandbekämpning. Förkunskapskrav För att medverka på avancerad brandbekämpning refresh behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och vara giltigt […]

4 890 kr exkl. moms Boka plats

Utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1-1,4 TSFS 2013:47 bilaga 12

11 700 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Förkunskapskrav För att medverka på basic safety refresh behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och vara giltigt vid kursstarten. Läkarintyget skall uppvisas i samband med att kursen startar. Samt att du behöver svenskt basic safety grundkurs alternativt påteckning på din behörighet […]

7 450 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Ro-ro passagerarfartyg utrustade med snabba beredskapsbåtar ska ha en särskild besättning utsedd till att handha dessa båtar.Du som är utsedd att ingå i besättningen ska inneha ett ”certifikat för handhavande av ”snabba beredskapsbåtar”.Till varje beredskapsbåt ska det finnas 2 besättningar som ska bestå av minst 3 personer vardera.Kravet gäller alla ro-ro passagerarfartyg i all fart. […]

13 450 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp  För dig ombord på Ro-ro passagerarfartyg utrustade med snabba beredskapsbåtar och som behöver förnya ditt certifikat snabba beredskapsbåtar. Förkunskapskrav För att medverka på Snabba beredskapsbåtar grundkurs behöver du tidigare svenskt certifikat för Snabba beredskapsbåtar grundkurs samt minst tre månaders relevant sjötjänstgöring på passagerarfartyg eller RoRo om minst 500 brutto de senaste fem åren. Efter genomgången och godkänd […]

4 150 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Du som har en sjukvårdande uppgift ombord. En sådan uppgift kan exempelvis vara att ingå i fartygets samaritgrupp.   Förkunskapskrav Kursen kräver att deltagaren gör instuderingsfrågor innan kursstart. Kursen avslutas med en teoretisk tentamen.Kurslitteratur: Första Hjälpen Ombord, Jure förlag   Efter genomgången och godkänd kurs Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som […]

5 325 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning och som har ansvar för att leda brandbekämpning ombord. Samt för att förnya dina certifikat basic safety och avancerad brandbekämpning. Förkunskapskrav  För att medverka på kombinationsrefresh 2–1 […]

11 200 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning. Samt du som har ansvar för att leda brandbekämpning ombord och därtill är utsedd till att vara chef alt. ställföreträdande chef för livbåt. Samt för att förnya […]

14 200 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Kursen är för dig som arbetar ombord på ett passagerar- och ro-ro passagerarfartyg med mer än 100 passagerare och med direkt ansvar för dessa passagerare i en nödsituation.   Förkunskapskrav Inga formella krav, dock rekommenderar vi att man har god erfarenhet från sjöbranschen och helts någon form av fartygsbefälsbehörighet.   Efter genomgången och […]

11 600 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss och som är utsedd till att vara en båtchef och ställföreträdande båtchef. Förkunskapskrav För att medverka på räddningsfarkoster och beredskapsbåtar grundkurs behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och vara giltigt […]

3 850 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss och som är utsedd till att vara en båtchef och ställföreträdande båtchef och som skall förnya ditt certifikat räddningsfarkoster och beredskapsbåtar. Förkunskapskrav: För att medverka på räddningsfarkoster och beredskapsbåtar refreshkurs behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. […]

3 200 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp: Du som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer skall ha ett certifikat för säkerhetsutbildning för fiskare. Förkunskapskrav: Om tjänstgöring på båt över 6 meter samt 20 brutto behöver du ha ett godkänt och giltigt läkarintyg enligt STCW Manila för sjöfolk. Läkarintyget kan vara svenskt eller utländskt och […]

3 900 kr exkl. moms Boka plats

Kursöversikt​ Målgrupp Du som är befälhavare på ett fiskefartyg som har en längd om 12 meter eller mer ska utöver grundbehörigheten (tex fartygsbefäl klass VI) inneha specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare. Förkunskapskrav Inga   Efter genomgången och godkänd kurs Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att […]

6 000 kr exkl. moms Boka plats