Designated Security Training – Sjöfartsskydd för personer med speciella uppgifter

Kursöversikt​

Personal, som avses i 4 kap. 7 c § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ska innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande fyra moment (motsvarar STCWkoden sektion A-VI/6–2), så att kunskap och förståelse har erhållits om följande.

Utbildningen skall ge deltagaren en kunskap och förståelse för att utföra de tilldelade uppgifterna enligt fartygets säkerhetsplan.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav

Efter genomgången och godkänd kurs

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Kursinformation

Kursen är på engelska.

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Onlinebaserad kurs

IMO model course 3.26 (2012 Edition), STCW code Table A-VI/6-2, ”Security Training for Seafarers with Designated Security Duties” och TSFS 2011:116 bilaga 20

Safety Awareness – Grundläggande Sjöfartsskydd

Kursöversikt​

Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning ska innehas av all personal ombord på fartyg som omfattas av kraven om sjöfartsskydd.

Utbildningen skall ge deltagaren en förståelse samt kunskaper för att bidra till förbättring av sjösäkerheten genom ökad medvetenhet och förmågan att känna igen säkerhetshot och att reagera på lämpligt sätt.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs

Efter genomgången och godkänd kurs

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Kursinformation

Kursen är på engelska.

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Onlinebaserad kurs

IMO model course 3.27 (2012 Edition), STCW code Table A-VI/6-1. och TSFS 2011:116 bilaga 20 

IGF Basic Training – Grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF koden

Kursöversikt​

Förkunskapskrav

Genomgången och godkänt certifikat Grundläggande säkerhetsutbildning Brand STCW A-VI/1–2.

Efter genomgången och godkänd kurs

Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen. Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster. 

Kursinformation

Kursen är på engelska.

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Syftet med denna kurs är att presentera eleven för IGF-koden. Kursen följer bränslets väg genom skeppet. Från bunkring till lagring och slutligen, genom bränslesystemet, eleven kommer också att lära sig om att hantera potentiella risker.

  • IMO:s IGF-kod del A-1, särskilda krav för fartyg som använder naturgas som bränsle). Kursen är utvecklad i enlighet med IMO:s STCW-kodavsnitt A-V/3.1
  • TSFS 2011:116 Bilaga 24

Onlinebaserad kurs

Basic Training Certificate enligt STCW Code A-V3.1 från svenska Transportstyrelsen.

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.