Designated Security Training – Sjöfartsskydd för personer med speciella uppgifter

Personal, som avses i 4 kap. 7 c § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), ska innan de tilldelas uppgifter i ett fartygs säkerhetsorganisation ha genomgått en utbildning omfattande följande fyra moment (motsvarar STCWkoden sektion A-VI/6–2), så att kunskap och förståelse har erhållits om följande.

Utbildningen skall ge deltagaren en kunskap och förståelse för att utföra de tilldelade uppgifterna enligt fartygets säkerhetsplan.

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Läs mer på Transportstyrelsen

Inga förkunskaper krävs.

Kursen är på engelska.

Kursen omfattar följande delar:

 • Maritime Security Awareness
 • Ship Security Assessment and Security Equipment
 • Threat Identification and Security Actions
 • Emergency Preparedness and Security Administration

Onlinebaserad utbildning betyder att du läser hela kursen online. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när du är registrerad till kursen.

För att bli godkänd behöver du verifiera din identitet i Seably. Läs mer om det här.

IMO model course 3.26 (2012 Edition), STCW code Table A-VI/6-2, ”Security Training for Seafarers with Designated Security Duties” och TSFS 2011:116 bilaga 20

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar Seably dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Denna kurs skall förnyas efter 5 år eller kan förnyas utan kurs om sökanden har minst 90 dagar de senaste 5 åren där tjänstgöringen ska ha omfattat krav på utbildningen.

 • Ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med kamera, med internetuppkoppling. 
 • Använder du dig av Seablys APP på din telefon eller platta kan du ladda ner kurserna i appen och för att kunna göra kursen offline. Du behöver dock tillgång till internetuppkoppling för att skicka in dina testresultat.
 • När du gör testen var noga med att sitta i ett upplyst rum så att ditt ansikte syns tydligt i kameran.

Safety Awareness – Grundläggande Sjöfartsskydd

Certifikat för Safety Awareness – Grundläggande Sjöfartsskydd ska innehas av all personal ombord på fartyg som omfattas av kraven om sjöfartsskydd (IMO model course 3.27 (2012 Edition), STCW code Table A-VI/6-1. och TSFS 2011:116 bilaga 20).

Utbildningen skall ge deltagaren en förståelse samt kunskaper för att bidra till förbättring av sjösäkerheten genom ökad medvetenhet och förmågan att känna igen säkerhetshot och att reagera på lämpligt sätt.

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Läs mer på Transportstyrelsen

Inga förkunskaper krävs.

Kursen är på engelska.

Kursen omfattar följande delar:

 • Maritime Security Awareness
 • Ship Security Assessment and Security Equipment

Onlinebaserad utbildning betyder att du läser hela kursen online. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när du är registrerad till kursen.

För att bli godkänd behöver du verifiera din identitet i Seably. Läs mer om det här.

IMO model course 3.27 (2012 Edition), STCW code Table A-VI/6-1. och TSFS 2011:116 bilaga 20 

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar Seably dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen. 

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Denna kurs skall förnyas efter 5 år eller kan förnyas utan kurs om sökanden har minst 90 dagar de senaste 5 åren där tjänstgöringen ska ha omfattat krav på utbildningen.

 • Ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med kamera, med internetuppkoppling. 
 • Använder du dig av Seablys APP på din telefon eller platta kan du ladda ner kurserna i appen och för att kunna göra kursen offline. Du behöver dock tillgång till internetuppkoppling för att skicka in dina testresultat.
 • När du gör testen var noga med att sitta i ett upplyst rum så att ditt ansikte syns tydligt i kameran. 

Svensk författningskunskap

Denna kurs är obligatorisk och är avsedd att ge grundläggande kunskaper och förståelse för de svenska sjöfartsreglerna för alla icke-svenska befäl, både motor och däck, som tjänstgör ombord på ett svenskflaggat fartyg.

Kursen tar studenten genom de viktigaste regelverken som han eller hon behöver ha kunskap om i det dagliga arbetet. De som genomför kursen kommer att ha en grundläggande förståelse för gällande lagstiftning

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Svensk författningskunskap behöver du ha följande:

Litteratur
För att kunna genomföra denna kurs behöver du ha böckerna Svensk sjörätt och sjölagen tillgängliga. Dessa två böcker kan du köpa från Jure Bokhandel, här: https://www.jure.se/ns/. Behöver du hjälp med att köpa böckerna kan du kontakta oss i supportchatten.

Kursen är på engelska.

Kursen omfattar följande delar:

 • Nationella lagar
 • Nationella bestämmelser
 • Bestämmelser om yrkesskador, sjukdom och försäkring
 • Föra officiella däckloggböcker
 • Nuvarande arbetsavtal för sjöfolk
 • Anmälan av arbetsskada
 • Information om medicinsk rådgivning ombord på fartyg via radio (Radio Medical)

Onlinebaserad utbildning betyder att du läser hela kursen online. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när du är registrerad till kursen.

För att bli godkänd behöver du verifiera din identitet i Seably. Läs mer om det här.

 • Ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med kamera, med internetuppkoppling. 
 • Använder du dig av Seablys APP på din telefon eller platta kan du ladda ner kurserna i appen och för att kunna göra kursen offline. Du behöver dock tillgång till internetuppkoppling för att skicka in dina testresultat.
 • När du gör testen var noga med att sitta i ett upplyst rum så att ditt ansikte syns tydligt i kameran.

IGF Basic Training – Grundläggande tjänstgöring på fartyg som omfattas av IGF koden

Denna kurs är för dig som behöver lära dig IMO:s IGF-kod del A-1, särskilda krav för fartyg som använder naturgas som bränsle och behöver certifikatet (IMO:s STCW-kodavsnitt A-V/3.1. TSFS 2011:116 Bilaga 24).

Kursen följer bränslets väg genom skeppet. Från bunkring till lagring och slutligen, genom bränslesystemet, eleven kommer också att lära sig om att hantera potentiella risker.

Detta är en teoretisk och onlinebaserad kurs framtagen av ÖMC. Men du studerar via vår samarbetspartner Seably som levererar onlineverktyget.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen IGF Basic Training behöver du ha följande:

Certifikat
Genomgången och godkänt certifikat Grundläggande Säkerhetsutbildning Brand STCW A-VI/1–2.

Kursen är på engelska.

Kursen omfattar följande delar:

 • The Basics of LNG
 • Methane Hazards and Hazards Control
 • Methane Bunkering Procedure
 • Methane Fuel and Fuel Storage Systems
 • Fire Control

Onlinebaserad utbildning betyder att du läser hela kursen online. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när du är registrerad till kursen.

För att bli godkänd behöver du verifiera din identitet i Seably. Läs mer om det här.

IMO:s STCW-kodavsnitt A-V/3.1. TSFS 2011:116 Bilaga 24

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar Seably dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

 • Ha tillgång till en dator, surfplatta eller smartphone med kamera, med internetuppkoppling. 
 • Använder du dig av Seablys APP på din telefon eller platta kan du ladda ner kurserna i appen och för att kunna göra kursen offline. Du behöver dock tillgång till internetuppkoppling för att skicka in dina testresultat.
 • När du gör testen var noga med att sitta i ett upplyst rum så att ditt ansikte syns tydligt i kameran.

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.