Basic Safety Training (BST) – Grundläggande Säkerhet

Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss utan begränsning av fartområde eller storlek på fartyg och som kommer att ingå i fartygets säkerhetsbemanning och behöver Basic Safety Training certifikatet (STCW Manila A-VI/1-1,4 TSFS 2013:47 bilaga 12).

Basic Safety Training består av digitala förstudier som du kan påbörja redan 30 dagar innan de praktiska övningarna här hos oss på plats på ÖMC. Kursen ger dig möjlighet att träna brandbekämpning samt omhändertagande av nödställd eller skadad ombord.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Basic Safety Training behöver du ha följande:

Läkarintyg
För att genomföra en utbildning som leder till detta certifikat krävs ett läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år.

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117. 

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och ansvar.

Digitala förstudier betyder att du läser teorin digitalt innan de praktiska övningarna här på plats hos oss på ÖMC. Våra digitala förstudier görs via vår partner Seably. Förstudierna öppnas 30 dagar innan de praktiska övningarna. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när de digitala förstudierna öppnas.

Dina förstudier måste vara slutförda och godkända i Seably innan du kommer hit på plats.

STCW Manila A-VI/1–1,4 TSFS 2013:47 bilaga 12

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C10) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Certifikatets giltighetstid är 5 år från och med att du ansökt och fått det från Transportstyrelsen. Därefter behöver certifikatet förnyas.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 25 mar
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 24 apr
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 3 maj
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 13 maj
  Rindö – Stockholm (Digitala förstudier)
 • 3 jun
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 26 aug
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 23 sep
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 1 okt
  Rindö – Stockholm (Digitala förstudier)
 • 28 okt
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Advanced Fire Fighting (AFF) – Avancerad Brandbekämpning

Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss med ansvar för att leda brandbekämpning ombord och behöver Advanced Fire Fighting (Avancerad Brandbekämpning) certifikatet (STCW Manila A-VI/3 TSFS 2013:47 bilaga 14).

Kursen består av teori & praktik omväxlande under 3 dagar här hos oss på ÖMC. Kursen ger dig möjlighet att träna brandbekämpning samt ledning av besättningen vid brand ombord.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Advanced Fire Fighting behöver du ha följande:

Cerifikat
Tidigare svenskt Basic Safety Training certifikat eller påteckning på behörighet om regel VI/1. Eller behörighet som fartygsbefälklass VII.VI. V. IV.III.II eller Sjökapten, Maskinbefäl, Sjöingenjör.

Läkarintyg
För att genomföra en utbildning som leder till detta certifikat krävs ett giltigt läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år.

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

Utbildningen omfattar följande delar:

Del A – Brandskydd teori
Del B – Praktiska övningar

STCW Manila A-VI/3 TSFS 2013:47 bilaga 14

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C4) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Certifikatets giltighetstid är 5 år från och med att du ansökt och fått det från Transportstyrelsen. Därefter behöver certifikatet förnyas.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser.
  Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 2 apr
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar

Denna kurs krävs för dig som skall tjänstgöra till sjöss och som är utsedd till att vara båtchef eller ställföreträdande båtchef och behöver PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar certifikatet (STCW kod är A-VI/2-1  TSFS 2013:47 Bilaga 18).

PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar består av digitala förstudier som du kan påbörja redan 30 dagar innan de praktiska övningarna här hos oss på plats på ÖMC. Kursen ger dig möjlighet att under kontrollerade former hantera livbåt i samband med evakuering av fartyg.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen PSCRB – Räddningsfarkoster & Beredskapsbåtar behöver du ha inga förkunskaper.

OBS! För att få ut certifikatet behöver du följande: 

Sjötjänstgöring
Dessutom behöver du ha tjänstgjort i minst 12 månader till sjöss på fartyg över 500 brutto i en relevant befattning, eller tjänstgjort minst 6 månader till sjöss oavsett befattning ombord eller storlek på fartyget och ha genomgått en godkänd utbildning, ej äldre än 5 år.

Utbildningen omfattar följande delar:

Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del B – Handhavande av maskin
Del C – Hantering av utrustning och överlevande
Del D – Nödsignaler
Del E – Första hjälpen

Digitala förstudier betyder att du läser teorin digitalt innan de praktiska övningarna här på plats hos oss på ÖMC. Våra digitala förstudier görs via vår partner Seably. Förstudierna öppnas 30 dagar innan de praktiska övningarna. Du kommer få ett ett mail med en inbjudan från Seably när de digitala förstudierna öppnas.

Dina förstudier måste vara slutförda och godkända i Seably innan du kommer hit på plats.

STCW kod är A-VI/2-1  TSFS 2013:47 Bilaga 18.

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C5) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Certifikatets giltighetstid är 5 år från och med att du ansökt och fått det från Transportstyrelsen. Därefter behöver certifikatet förnyas.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 23 apr
  Öckerö – Göteborg (Digitala förstudier)
 • 15 maj
  Rindö – Stockholm (Digitala förstudier)
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Fast Rescue Boat (FRB) – Snabba Beredskapsbåtar

Ro-ro passagerarfartyg utrustade med snabba beredskapsbåtar ska ha en särskild besättning utsedd till att handha dessa båtar. Du som är utsedd att ingå i besättningen ska inneha ett certifikat för handhavande av ”snabba beredskapsbåtar” (STCW Manila A-VI/ 2–2 och TSFS 2013:47 bilaga 19).

Till varje beredskapsbåt ska det finnas 2 besättningar som ska bestå av minst 3 personer vardera. Kravet gäller alla ro-ro passagerarfartyg i all fart. Kursen ger dig möjlighet att under kontrollerade former öva i hantering av FRB-båten så att du skall kan känna dig tryggare i din roll och öka förståelsen av vikten i att träna kontinuerligt ombord för att bibehålla kunskapen. Vi fokuserar på de praktiska delarna och teorin läggs på en grundläggande nivå för att bättre förstå och kunna ta till sig praktiken, där du får kunskap i följande.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Fast Rescue Boat behöver du ha följande:

Certifikat
För att medverka behöver du tidigare svenskt certifikat för Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar.

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Konstruktion och utrustning.
Del B – Handhavande och utrustning för sjösättning/upptagning.
Del C – Handhavande av snabba beredskapsbåtar vid sjösättning/upptagning.
Del D – Handhavande av snabba beredskapsbåtars maskiner. Bordningsövningar mot fartyg i framfart. SAR utbildning.

STCW Manila A-VI/ 2–2 och TSFS 2013:47 bilaga 19

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C6) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Certifikatets giltighetstid är 5 år från och med att du ansökt och fått det från Transportstyrelsen. Därefter behöver certifikatet förnyas.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska.
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 5 mar
  Öckerö – Göteborg
 • 3 apr
  Öckerö – Göteborg
 • 29 apr
  Öckerö – Göteborg
 • 4 jun
  Öckerö – Göteborg
 • 11 jun
  Öckerö – Göteborg
 • 25 jun
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Medical First Aid (MFA) – Grundläggande sjukvårdsutbildning

Denna kurser är för dig som har en sjukvårdande uppgift ombord. En sådan uppgift kan exempelvis vara att ingå i fartygets samaritgrupp och behöver certifikatet (STCW Manila A-VI/ 4–1 och TSFS 2013:47 bilaga 33).

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Medical First Aid behöver du ha följande:

Instuderingsfrågor
Kursen kräver att deltagaren gör instuderingsfrågor innan kursstart. Kursen avslutas med en teoretisk tentamen.
Kurslitteratur: Första Hjälpen Ombord, Jure förlag.

Kursen omfattar följande delar:

 • Bedömning av en olycksplats med beaktande av egen säkerhet
 • Kroppens uppbyggnad och funktion
 • Typskador
 • Akuta sjukdomstillstånd

STCW Manila A-VI/ 4–1 och TSFS 2013:47 bilaga 33

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C13) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Detta certifikat behöver ej förnyas

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 7 mar
  Öckerö – Göteborg
 • 8 apr
  Öckerö – Göteborg
 • 6 maj
  Öckerö – Göteborg
 • 3 jun
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Crisis Management – Krishantering

Kursen är för dig som arbetar ombord på ett passagerar- och ro-ro passagerarfartyg med mer än 100 passagerare och med direkt ansvar för dessa passagerare i en nödsituation och behöver certifikatet (STCW Manila A-V/2 och TSFS 2011:116 bilaga 6).

I denna kurs använder vi uteslutande mycket erfarna lärare med tex en bakgrund som haveriutredare och goda kunskaper inom mänskligt beteendemönster i stressade situationer. Vi blandar teori & praktiska övningar med fokus på ett interaktivt lärande genom Case och gruppdiskussioner.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Crisis Management finns inga formella krav, dock rekommenderar vi att man har god erfarenhet från sjöbranschen och helts någon form av fartygsbefälsbehörighet.

STCW Manila A-V/2 och TSFS 2011:116 bilaga 6

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Denna kurs skall förnyas efter 5 år eller kan förnyas utan kurs om sökanden har minst 90 dagar de senaste 5 åren där tjänstgöringen ska ha omfattat krav på utbildningen.

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 15 apr
  Öckerö – Göteborg
 • 15 maj
  Öckerö – Göteborg
 • 28 maj
  Rindö – Stockholm
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare utan rökdykning

Kursen är för dig som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer och behöver certifikatet (TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533).

Denna kurs är utan rökdykning, den går även att få med rökdykning om det är så att fartyget har denna utrustning ombord. Klicka här för att gå till kursen med rökdykning.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare utan rökdykning behöver du ha följande:

Läkarintyg
För att genomföra en utbildning som leder till detta certifikat krävs ett giltigt läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år.

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att
han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

Sjötjänstgöring
Om tjänstgöring på båt över 6 meter krävs dessutom relevant sjötjänstgöring på minst 20 brutto. Denna skall kunna styrkas.

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Brandskydd teori och praktik
Del B – Hälso- och sjukvård
Del C – Personlig säkerhet
Del D – Stabilitet

TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C14) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Denna kurs skall förnyas efter 5 år eller kan förnyas utan kurs om sökanden har minst 90 dagar de senaste 5 åren där tjänstgöringen ska ha omfattat krav på utbildningen.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska.
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 14 mar
  Öckerö – Göteborg
 • 18 apr
  Öckerö – Göteborg
 • 20 maj
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare med rökdykning

Kursen är för dig som tjänstgör på ett fiskefartyg med en längd om 5 meter eller mer och behöver certifikatet (TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533).

Denna kurs är med rökdykning, den går även att få utan rökdykning om det är så att fartyget inte har denna utrustning ombord. Klicka här för att gå till kursen utan rökdykning.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Säkerhetsutbildning för yrkesfiskare utan rökdykning behöver du ha följande:

Läkarintyg
För att genomföra en utbildning som leder till detta certifikat krävs ett giltigt läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år.

1. Svenskt sjöläkarintyg utfärdat utav en av Transportstyrelsens godkända sjöläkare.
2. Utländskt sjöläkarintyg plus ett intyg där samma läkare som har utfärdat sjöläkarintyget intygar att
han har kontrollerat att sjömannen uppfyller dem svenska kraven enligt TSFS 2011:117.

Sjötjänstgöring
Om tjänstgöring på båt över 6 meter krävs dessutom relevant sjötjänstgöring på minst 20 brutto. Denna skall kunna styrkas.

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Brandskydd teori och praktik
Del B – Hälso- och sjukvård
Del C – Personlig säkerhet
Del D – Stabilitet

TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet (kod C15) från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Denna kurs skall förnyas efter 5 år eller kan förnyas utan kurs om sökanden har minst 90 dagar de senaste 5 åren där tjänstgöringen ska ha omfattat krav på utbildningen.

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Ta med egen vattenflaska.
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 14 mar
  Öckerö – Göteborg
 • 18 apr
  Öckerö – Göteborg
 • 20 maj
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Specialbehörighet för Befälhavare på Fiskefartyg

Du som är befälhavare på ett fiskefartyg som har en längd om 12 meter eller mer ska utöver grundbehörigheten (tex fartygsbefäl klass VI) inneha specialbehörighet för tjänstgöring som befälhavare också ha TSFS 2011:116 samt SFS 2011:1533.

Läs mer på Transportstyrelsen

Inga förkunskaper krävs

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Navigation
Del B – Stabilitet
Del C – Arbetsmiljö
Del D – Rättskunskap
Del E – Civilrätt

TSFS 2013:47 bilaga 17 samt SFS 2011:1533

Utfärdande av certifikat
Efter genomgången och godkänd kurs registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsens utbildarwebb. Detta ger dig behörighet att ansöka om certifikatet från Transportstyrelsen.

Du gör själv ansökan hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förnyelse av certifikat
Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om specialbehörighet för tjänstgöring på fiskefartyg kan förlängas om innehavaren har tjänstgjort till sjöss i minst 12 månader under den senaste specialbehörighetens giltighetstid, men sjötiden får inte vara äldre än 5 år. Tjänstgöringen ska ha fullgjorts på ett fiskefartyg över 12 meter.

 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Grundläggande säkerhet inre fart <500 brutto

Denna kursen är för dig som arbetar på ett fartyg under 500 bruttoton i inre fart, med mindre än 500 passagerare.

Efter fullgjord kurs kommer du genomgått de moment och riktlinjer som beskrivs i bilaga 2 för redare för att själv kunna utbilda sin personal.

Läs mer på Transportstyrelsen

För att medverka på kursen Grundläggande säkerhet inre fart <500 behöver du ha följande:

Utbildning
Du skall ha genomgått skärgårdsredarnas webbutbildning.

Kursen omfattar följande delar:

Del A – Brand, praktiska övningar
Del B – Personlig säkerhet
Del C – Sjukvård

Kursen ger ett intyg på genomförda utbildningsmoment enligt bilaga 2 för Inre fart från transportstyrelsen. 

 • Ta med dig följande: Ombyte eller liknande (du kommer bli blöt och svettig).
 • Alla utrustning och skyddskläder får du låna av oss.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår.
 • Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras.

Aktuella kursdatum

 • 27 feb
  Öckerö – Göteborg
 • 19 mar
  Öckerö – Göteborg
 • 14 jun
  Öckerö – Göteborg
 • Platser kvar
  Fåtal platser
  Fullbokad

Betalning & Avbokning

Detta formuläret är bara för dig som redan har en HOTELLBOKNING hos oss och vill betala din bokning eller göra en avbokning.

Du behöver tillgång till Bokningsnummer och Efternamn som angavs vid hotellbokningen.
OBS! Om du går en kurs hos oss och har gjort en hotellbokning har du fått två olika bokningsnummer. 
1. Bokningsnummer för din hotellbokning (skall användas nedan). 
2. Bokningsnummer för ditt deltagande i kursen (kan ej användas i formuläret nedan).

Vill du istället göra en hotellbokning klicka här.